Den heligaste artefakten (2004)

Ut i mörkret och bort från delfinidernas öar simmade den gigantiska sköldpaddan med den lilla oktopedbyn fast förankrad på ryggen. Kupolerna svällde som svagt luminescerande bölder på det hårda skalet. Vad delfiniderna inte visste var att oktopederna konstruerat en hemlig tunnel in i sköldpaddans skal. Tunneln ledde djupt och slingrande in i dess kropp. I den djupaste av de mörka varma kamrarna nära det mullrande hjärtat förvarade de sin allra heligaste artefakt. En av de kvinnliga ninnorna, en högt rankad prästinna, vaktade artefakten i en sorts trance som sades göra henne oövervinnerlig i strid.