Staden (1997-1998)

En samling långa noveller (eller nästan romaner) i gränslandet mellan romanerna Lerijazads Requiem, Kundöppnad och De retikulära skrifterna. En märklig stad växer fram i en alternativ verklighet. Den sträcker sig långt in i framtiden, den förändras, den är medveten. Staden är ett väsen. Novellerna är fragmentariska, vissa ofullbordade.

OBS: Ingen av novellerna i den här samlingen är inlagda på den här sidan ännu. Det är ett pågående projekt. Kommer snart.