Oddbooks Förlag

Oddbooks Förlag

KG Johansson

 

KG Johansson

Om författaren

Norrlänsk professor i rockmusik som har skrivit ett flertal böcker. Han har dessutom översatt ett 80-tal böcker till svenska, bland annat två av de stora sci-fi-mästarna, Arthur C. Clarke och Phillip K. Dick.

Hans roman Chimärerna vann Spektakulärt pris 2011 och det finns en intressant intervju om hans förra bok Googolplex.

Böcker

Websida

www.kgjohansson.se