Företagsberättelse & nya taglines för internationellt IT-företag (English)

Uppdraget gick ut på att förnya taglines och internt motto för IT-företaget ELITS. Jag fick en byråbrief med önskemål om i vilken riktning de önskade förnya sin image och sedan researchade jag företaget grundligt på deras mycket omfattande hemsida. Utifrån detta material skrev jag en ny företagsberättelse samt förslag på nya taglines.

Research tog ett par timmar och att arbeta fram koncept samt skriva och bearbeta texterna tog resten av en åttatimmars arbetsdag. Uppdraget gjordes som ett arbetsprov i copywriting. Den presumtiva arbetsgivaren var mycket nöjd med texten.

Texterna är på engelska.

Klicka på länken nedan för att se en pdf med taglines och företagsberättelse.

ELITS – Arbetsprov Markus Widegren


 

  • Skapat av: Markus Widegren
  • Uppdragsgivare: ELITS
  • Skapat år: 2016