Kaffekopp i 3D-grafik

Kaffekopp helt gjord i 3D.


  • Skapat av: Markus Widegren
  • Uppdragsgivare: Egen
  • Producerat år: 2014
  • Verktyg: Blender
Posted in: 3D.