MaNi Inspiration – Reklamblad baksida

Inspiration, personliga lösningar, nytänkande…

Som utbildad trädgårdsmästare/designer har jag ambitionen att rita personliga och nytänkande trädgårdar med hjälp av mitt brinnande intresse för färg och form. Att min styrka är mångfald visar sig i hur jag tar tillvara på kundens önskemål och sätter en individuell prägel på varje design. Jag försöker integrera nytt och gammalt då mycket av vad som finns gömt och glömt i förråden kan återanvändas på nya, innovativa sätt. Blommor buskar och träd väljer jag utifrån dina önskemål och växternas förutsättningar. Allt för att göra din trädgård till det smultronställe du alltid önskat!

Malin Nilsson
Trädgårdsmästare/designer


Beskrivning av tillvägagångssätt

Detta är min copytext från baksidan av ett informationsblad för trädgårdsmästaren Malin Nilsson. Bladet ingår som en del i av en helt ny varumärkesidentitet för uppdragsgivaren. Förutom att delta i bland annat koncept- och idégenerering stod jag som sagt för all copywriting i projektet.

Min bakgrundsinformation inför skrivandet var dels en skype-intervju med Malin och dels den information i text hon lämnat inför hela arbetet med hennes företags nya varumärkesidentitet. Som person är hon positiv, entusiastisk och jordnära – vilket jag ville spegla i texten.

Utmaningen var att ur det digra materialet destillera fram den viktigaste informationen och sedan utforma jag en text som likt henne själv entusiastiskt berättade om de möjligheter hon kan ge sina kunder. Resultatet blev lyckat då Malin tyckte att: “Det där låter ju som jag, fast mer professionellt!”


  • Copytext skapad av: Markus Widegren
  • Koncept och design skapat av: Markus Widegren, Emma Melander, Johanna Lindskog, Kajsa Westberg & Daniel Söderberg
  • Uppdragsgivare: MaNi Inspiration
  • Producerad: 2012
  • Verktyg: Illustrator, Photoshop