Kreativ Kraft Logo Motion Graphic

Motion graphic: Kreativ Kraft logo

Motion graphic där jag animerat Kreativ Krafts logotyp. 10 sek.


  • Design och animering av: Markus Widegren
  • Uppdragsgivare: Kreativ Kraft
  • Producerat år: 2016
  • Skapat i: After Effects