Payoff, taglines och call to action för diverse

Copywriting, logotyper, taglines, payoff, call to action m.m. för diverse företag jag arbetat med under tiden på kommunikationsbyrån Kreativ Kraft. 


Ecomex Consulting AB
Primary tagline
The road to sustainable change
Vägen till hållbar förändring

Secondary tagline
From fossil fuel to a renewable future
Från fossilt bränsle till en förnybar framtid

(Tagline för företag som säljer konsulttjänster för att underlätta omställningen från fossilt bränsle till förnybart. Inkluderade research om företaget.)