Alla bär en skugga, en roman av Markus Widegren

Alla bär en skugga (2011 & 2020)

Dramathriller om besatthet. Samtidigt som den utslagne Karl bosätter sig i ett ödehus för att låta verkligheten komma ikapp får vi veta vad som hände honom tio år tidigare.


2020 | BoD Förlag | ISBN: 9789179695439 (andra reviderade utgåvan)
2011 | Oddbooks Förlag | ISBN: 9789186713072 (första utgåvan)

Om Markus Widegren

Skriver fiktion i form av romaner, noveller, texter och poesi i vitt skilda genrer. Ofta rör sig berättelserna djupt in i mörkret – gärna på gränsen till sammanbrott. Gör musik både solo och med bandet Expanding Chaos. Har även ett förflutet som filmskapare. Skriver just nu på nästa roman.