Kondoren (2014)

Det sitter en kondor på grannhusets tak. Den betraktar mig med tryckande tystnad. Den hukar kutryggig som en vulgär gam trots sitt mäktiga vingspann. Som en stelnad koloss som nekats att sväva i sitt ämnade element. Hungrig, längtande. Väntande.

Om Markus Widegren

Skriver fiktion i form av romaner, noveller, texter och poesi i vitt skilda genrer. Ofta rör sig berättelserna djupt in i mörkret – gärna på gränsen till sammanbrott. Gör musik både solo och med bandet Expanding Chaos. Har även ett förflutet som filmskapare. Skriver just nu på nästa roman.