De retikulära skrifterna (2002)

De retikulära skrifterna

Tre personer förbinds av ånger och drömmar, sökandet efter identitet, nån form av förlösning, deras skeva verklighet, deras vilja att fly och märkliga möten med det märkliga Transcendenta Sällskapet.


2002 | Egen utgivning | ISBN: 978-91-974813-2-8