Kundöppnad (2001)

Kundöppnad

I Kundöppnad granskas fem tvärsnitt ur Thomas D. Bergmans fragmenterade liv. Han är författare och vi träffar honom för första gången då han är ute på permission från sluten avdelning. Vi får sedan följa honom i med- och motgång. Mest motgång om jag ska vara ärlig.


2001 | Egen utgivning | ISBN: 978-91-974813-1-1