Kundöppnad

Kundöppnad (2001)

I Kundöppnad granskas fem tvärsnitt ur Thomas D. Bergmans fragmenterade liv. Han är författare och vi träffar honom för första gången då han är ute på permission från sluten avdelning. Vi får sedan följa honom i med- och motgång. Mest motgång om jag ska vara ärlig.


2001 | Egen utgivning | ISBN: 978-91-974813-1-1

Om Markus Widegren

Skriver fiktion i form av romaner, noveller, texter och poesi i vitt skilda genrer. Ofta rör sig berättelserna djupt in i mörkret – gärna på gränsen till sammanbrott. Gör musik både solo och med bandet Expanding Chaos. Har även ett förflutet som filmskapare. Skriver just nu på nästa roman.