Medlemmar

Ensemblens medlemmar spelar många instrument och byter ibland mitt i styckena. Man kan inte säga att någon alltid spelar ett visst instrument. Ändå kan man skönja vissa tendenser. Dessa redovisas nedan.


Termodynamikens sjunde lag

Anders Rudolfsson

Anders är bland mycket annat även bandets ljudtekniker och står därigenom för några av de mer bisarra elektroniska oljuden i våra stycken. Han är också vår meste slagverkare, särskilt när det gäller metallskrot. Han är en av vår tids kanske största visionärer.


Termodynamikens sjunde lag

Fred Anderson

Fred gillar särskilt ko-skällor och slang-vinare men angriper ändå de flesta andra instrument ur sin egen synvinkel. Han är också ansvarig för flera av de vokala insatserna, ofta med livet som insats och Markus som motkombatant. Han är en av vår tids kanske viktigaste visionärer.


Termodynamikens sjunde lag

Markus Widegren

Markus står för många av de klaviaturbaserade melodislingorna, är också textare och en hel del annat. Han har fungerat som något av en konstnärlig ledare på de första tre albumen och är en av vår tids kanske främsta visionärer.